current page

Loya World Technology Joint Stock Company (Loya World) was established in 2018 provides the sharing economy model in Vietnam.

Loya World built a comprehensive solution with smart business process, shorten waiting time, optimize user experience, and reduce costs for all of members in Loya World's ecosystem.


63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC, Viet Nam

contact@loya.one

(+84) 896499229

TERMS AND CONDITIONS
FOR BUSINESS
FOR CUSTOMER
PRIVACY POLICY
Privacy Policy
Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà Công ty công nghệ Loya World (Loya World) sử dụng và thu thập Thông tin cá nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng:
Chúng tôi thu thập những Thông tin cá nhân nào?

"Thông Tin Cá Nhân" là thông tin về bạn bao gồm nhưng không giới hạn tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, quốc tịch, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, tình trạng cư trú, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh, và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Loya World trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Loya World thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại từng thời điểm.

Việc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho Loya World, Loya World sẽ không thể xử lý Thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc Loya World không thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận yêu cầu thanh toán do bạn thực hiện.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Loya World về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Bên cạnh những Thông tin cá nhân bạn trực tiếp cung cấp cho Loya World, Loya World có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng hoặc các tài liệu tương tự khác
 • Từ các trang mạng xã hội của Loya World mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là thành viên của các trang đó.
 • Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng.
 • Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc các dịch vụ khác.
 • Từ việc sử dụng các ứng dụng và trang web của Loya World.
Chúng tôi thu thập, xử lý Thông tin cá nhân với mục đích gì?
Trường hợp bạn là khách hàng sử dụng dịch vụ của Loya World:
 • Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Loya World theo bất kỳ thoả thuận nào được ký kết với bạn.
 • Nhằm cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn.
 • Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn.
 • Nhằm xử lý và đồng ý các yêu cầu tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng, trang web của bạn.
 • Nhằm quản lý điểm tích luỹ của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết.
 • Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối các sản phẩm, dịch vụ của Loya World và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích, ưu đãi dành cho khách hàng.
 • Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu.
 • Nhằm tìm hiểu, phân tích doanh số, cơ cấu khách hàng của Loya World.
 • Nhằm phát triển, cải thiện và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của bạn.
 • Nhằm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Trường hợp bạn là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu:
 • Vì mục đích hợp tác với bạn để cung cấp dịch vụ và hàng hoá.
 • Nhằm xác nhận và kiểm tra các thông tin Loya World thấy cần thiết để hợp tác với bạn.
 • Nhằm xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn cung cấp.
 • Nhằm đánh giá mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ và cung cấp các phản hồi về dịch vụ của bạn, từ đó bạn có thể nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.
Mục đích chung:
 • Nhằm giải đáp, phản hồi các câu hỏi, thắc mắc và bình luận của bạn.
 • Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính sách bảo mật thông tin này.
 • Nhằm gửi tới bạn các thông tin cập nhật, chương trình khuyến mãi, quà tặng, bưu phẩm, lời chúc mừng theo từng thời điểm từ Loya World, các đối tác, nhà tài trợ của Loya World.
 • Thông báo và gửi tới bạn lời mời tham dự các sự kiện, hoạt động do Loya World, các đối tác, nhà tài trợ của Loya World.
 • Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích, lưu trữ dữ liệu.
 • Nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn, truy tố tội phạm, đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ của Loya World.
 • Nhằm giúp Loya World tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi tiết lộ cho bên thứ ba nào?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân sau:

 • Các công ty liên kết. Thông tin của bạn có thể được chia sẻ giữa các công ty liên kết của Loya World cho mục đích của Chính sách bảo mật này.
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác kinh doanh tin cậy, những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, dự đoán sở thích của bạn và có thể cung cấp cho bạn tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn cho các bên khác: để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa); để xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi; và để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Loya World hoặc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.
 • Các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba như là một phần của việc hợp nhất hay chuyển nhượng hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn. Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.
Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba
Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Chúng tôi đưa ra nhiều sự lựa chọn khác nhau về cách mà chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân, lựa chọn việc có nhận các bản truyền thông quảng cáo từ chúng tôi hay không bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong thông báo. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn trong phần cài đặt của mình bằng cách truy cập các trang web liên quan; gửi email hoặc gọi điện tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.
Lưu trữ dữ liệu
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo luật pháp hiện hành.
Chúng tôi làm gì để bảo vệ thông tin của bạn an toàn?
Chúng tôi đã có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.
Đồng ý chuyển dữ liệu ra nước ngoài
Bằng cách sử dụng hoặc tham gia bất kỳ Dịch vụ nào và/hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, tức là bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn ra bên ngoài Việt Nam, phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các quy định bảo mật khác của các quốc gia nơi thông tin của bạn được chuyển giao có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn.
Đồng ý và Chấp Thuận

Bằng cách liên lạc với Loya World, hợp tác, sử dụng các dịch vụ của Loya World, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách này và đồng ý, chấp thuận việc Loya World sử dụng, xử lý và chuyển giao thông tin của bản theo quy định tại Chính sách bảo mật này.

Loya World có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố bản cập nhật trên các trang Web và/hoăc Ứng dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Loya World, tiếp tục hợp tác, sử dụng các dịch vụ của Loya World sau khi chính sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của chính sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.